Doğa-Kent bölgesi Ankara’nın doğu aksı üzerinde gelişen yüzü olacak!


Doğa-Kent bölgesi Ankara’nın doğu aksı üzerinde gelişen yüzü olacak!

Mamak ile Çankaya’nın kesiştiği doğu-kent (Doğa-kent) bölgesinde faaliyete geçen alışveriş merkezleri, çok katlı konut, dev akvaryum projeleri; uygulama safhasındaki yapay kayak pistleri ve yeni oluşumda yer edinecek nitelikli yapılar ile bölge Ankara’nınTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Ankara Şubesi Değerleme Uzmanı Hasan Taylan, Mamak’ı www.emlakkulisi.com için analiz etti…


29.11.1983 tarih ve 2963 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile Ankara’nın merkez ilçelerden birisi haline gelen Mamak, kuzeyde Altındağ; doğuda Elmadağ; güneyde Çankaya ve Elmadağ; batıda ise Çankaya ve Altındağ ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 308,00 km2, denizden yüksekliği ise 899,00 m.’dir. İlçede, bölgenin en yüksek noktası 1.503,00 m. ile Körpınar Tepesi’dir. İkinci sırada ise 1.456,00 m. ile Hüseyin Gazi Dağı gelir. İlçedeki en alçak yer ise 899,00 m. ile Dikimevi’dir. Mamak ilçesi kuzeyde Hüseyin Gazi Dağı, doğuda Elmadağ ve uzantıları ile çevrilidir.Mamak Bölgesi Ankara’nın ilk şehir planlamasında görünmemekle birlikte ilçede 1930’lu yıllardan itibaren gecekondulaşma başlamıştır. Bölgede 1970 yılından başlayarak 1990’lı yıllara kadar devam eden yoğun göç sonucunda, Mamak ilçesinin %90’lık bölümü gecekondulardan oluşmuştur. 1984 yılında başlayan şehirleşme ve imar hareketleri, 1999 yılından itibaren daha da hız kazanmıştır. 2008 yılı itibari ile Kutludüğün ve Bayındır Beldeleri’nin de ilçeye katılması ile bugün 66 mahalleden oluşan Mamak ilçesi, 28.922 ha.’lık mücavir alana sahiptir.

Mamak ilçe sınırları içerisinde imarsız mesken, imarlı mesken ve çok katlı bina olmak üzere üç tip konut bulunmaktadır. Mamak genelinde toplam 143.370 adet konut bulunmakta olup, bu konutların %25’i imarlı müstakil konut, %26’sı çok katlı bina ve %49’u imarsız müstakil konut şeklindedir. İlçedeki konutların büyük bir kısmını imarsız meskenler oluşturmakta olup, son yıllarda ilçe genelinde sürdürülen imar çalışmaları neticesinde imar durumunun da belirlenmesiyle, imarsız meskenler yıkılarak yerlerine “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında, imarlı meskenler ve çok katlı binalar yapılmaktadır.

Mamak ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2008 tarihi itibariyle aldığı kararla yürürlüğe giren “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” Ankara’nın doğu aksında, Samsun Yolu boyunca çalışmaları devam etmektedir. Sadece Ankara’nın değil dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ve 950 ha.’lık alanın şehircilik anlayışıyla bölgenin yeniden ıslahını kapsayan çalışmalar 15.000 gecekondunun yıkılarak yerine modern, sağlıklı, sosyal donatı ve rekreasyon alanlarının oluşumunu öngörmektedir.

Özellikle merkeze olan yakınlığıyla dikkat çeken, Mamak ile Çankaya’nın kesiştiği doğu-kent (Doğa-kent) bölgesinde faaliyete geçen alışveriş merkezleri, çok katlı konut, dev akvaryum projeleri; uygulama safhasındaki yapay kayak pistleri ve yeni oluşumda yer edinecek nitelikli yapılar ile bölge Ankara’nın doğu aksı üzerinde gelişen yüzü olacaktır.

*Bu çalışma TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından www.emlakkulisi.com için özel olarak hazırlanmıştır.
Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleridoğakent mamak ankara mamak , mamak ankara , ankara doğa kent , TSKB Gayrimenkul Değerleme , hasan taylan ,

Hemen Teslim 4 proje