Bir evi olan emekli emlak vergisi öder mi?


Bir evi olan emekli emlak vergisi öder mi?

1319 sayılı emlak vergisi kanununa göre emlak vergisinde meskenler için emlak vergisi muafiyeti bulunuyor.Peki bir evi olan emekli emlak vergisi öder mi?Bir evi olan emekli emlak vergisi öder mi?

Gayrimenkul sahipleri tarafından her sene belediyeye emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Senede 2 eşit taksit halinde ödenebilen vergi için ilk taksit ödemeleri 1 Haziran tarihine kadar devam ediyor.İkinci taksitler ise Kasım ayında ödenecek.

Vergide, mesken sahipleri içim muafiyet uygulaması bulunuyor. Bu muafiyetten yalnız emekli geliri olan, çalışmayan, tek mesken sahipleri de yararlanabiliyor.eki  bir evi olan emekli emlak vergisi öder mi?

Sıfır oranlı emlak vergisi; yalnız bir konutu bulunan ve geliri sınırlı olanlara uygulanıyor. Başka bir geliri olmayan emekliler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, hiçbir geliri olmayan işsizler ve ev hanımları, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek bir eve sahip olmaları halinde Emlak Vergisi ödemiyor. 

Bununla birlikte 200 metrekareyi geçmeyen tek bir meskene sahip emekliler de emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Vergi muafiyetinden yararlanmak için aşağıdaki dilekçe örneği ile ek olarak götürülmesi gereken belgeler ile birlikte belediyeye müracaat edilebiliyor.

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi..

Dilekçe:

Tarih : ..../.../....

.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES:                                                                                 

MÜKELLEF                            

Adı  ve Soyadı                                                                                               

(İmza)

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

Pafta No:                                          

Ada No:                                      

Parsel No:

...................                                     

...................                                

........................

EKLER : 

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler. 

Emlak vergisinden muaf olanlar!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comBir evi olan emekli emlak vergisi öder mi , bir evi olan emeklinin emlak vergisi muafiyeti , bir evi olan emeklinin emlak vergisi , tek meskeni olan emeklinin emlak vergisi , emekli emlak vergisi muafiyeti 2015 , emlak vergisi muafiyet dilekçesi ,