İskan fiyatları 2016!


İskan fiyatları 2016!

Projesine uygun olarak inşa edilen binaya iskan almak için belli ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Peki iskan belgesi fiyatı 2016 ne kadar? İşte iskan fiyatları 2016...İskan fiyatları 2016!

İnşaat çalışmaları tamamlanmış olan herhangi bir yapının belirli kriterlere uygunluğuna göre belediye tarafından verilen onay belgesine iskan adı veriliyor. 


İskan belgesi almak için başvuru hakkı yapı sahibinin oluyor. Yapı sahibi bizzat kendisi veya vekili aracılığıyla iskan ruhsatına başvurarak yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitini talep etmek ve iskan iznini almakla yükümlü oluyor.


Zamanında ve projesine uygun olarak bitirilen bir yapı için gerekli belgeler ve dilekçe örneği ile iskan alınabiliyor. Ayrıca iskan ruhsatı ücretlerinin de ödenmesi gerekiyor.


2016 yılında iskan için ödenmesi gereken fiyatlar belli oldu.  İşte iskan fiyatları 2016...


İskan fiyatları 2016...

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ


1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler

1.1 Konut- Rezidans 1000 m2 Kadar m2 2.75 TL

1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 m2 2.97 TL

1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 m2 3.08 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 3.41 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 3.85 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000m2 kadar m2 4.07 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 m2 4.29 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 m2 5.17 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 m2 6.05 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000m2 ve üzeri m2 7.26 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 2.09 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 2.09 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.66 TL

1.14 Tarım Yapıları m2 0.28 TL

Belediye imar harçları 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com

 İskan fiyatları 2016 , 2016 İskan fiyatları , İskan fiyatı 2016 , İskan ücretleri 2016 , bina iskan fiyatları 2016 , iskan harcı 2016 , iskan harcı hesaplama 2016 ,