24 / 02 / 2024

Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

İstimlak adı da verilen kamulaştırma bir bedel karşılığında yapılıyor.Peki kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?İşte kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi işlemleri..


Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

Kamulaştırma, kamu yararı gözeten projeler kapsamı çerçevesinde, özel mülkiyet altına olan mülklerin kamu tüzel kişileri tarafından mülkiyetleri altına alınmasını sağlıyor.


Söz konusu kamulaştırma işlemi ile ilgili yasal esaslara,  8 Kasım 1983 tarihinde 18215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda yer veriliyor. 


Kamulaştırma,imar planları doğrultusunda park, yol, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark ,mezarlık alanı gibi kamu hizmet alanlarının genişlemesi için yapabiliyor.


Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

Kamulaştırma bedelinin tespiti ise Kamulaştırma Kanununun esaslarının belirtildiği madde 11  bulunuyor.Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları şu şekilde:


Madde 11 - 

15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;


a)Cins ve nevini,

b) Yüzölçümünü.

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

d)Varsa vergi beyanını,

e)Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini.

g) Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

h) Yapılarda, (...)(2) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,

ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,

Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler. 


Kamulaştırma işlemlerinde gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekiyor.Ancak düzenlenen kanun maddelerine göre; devlet vatandaşın taşınmaz malının üzerinden geçirdiği köprü için kamulaştırma bedeli ödemiyor.Kamulaştırma kararına itiraz dilekçesi!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com