02 / 10 / 2022

Kamulaştırmada tahliye nasıl olur?

Kamulaştırmada tahliye nasıl olur?

Hakkında kamu yararı kararı alınan ve kamulaştırılan gayrimenkullerin usulüne uygun tahliye edilmesi gerekiyor.Peki kamulaştırmada tahliye nasıl olur?


Kamulaştırmada tahliye nasıl olur?

Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan taşınmazların, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yol olarak tanımlanıyor. 


Kamulaştırma Kanunu kamulaştırmanın nasıl yapılacağını bize gösteriyor.Belediyece kamulaştırmanın yapılabilmesi için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekiyor.


Kamulaştırma özel mülkiyetin tamamının veya bir kısmının devlet mülkiyetine geçmesi veya bu taşınmaz üzerinde idari irtifaklar kurmak (mesela geçit hakkı) şeklinde olabiliyor.Peki kamulaştırmada tahliye nasıl olur?


Kamulaştırma Kanunu uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen gayrimenkulün boşaltılması idarece icra memurundan isteniyor. 


İcra memuru gayrimenkulü onbeş gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ ediyor. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icra tarafından boşaltılıyor. İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmuyor ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemiyor. 


Gayrimenkulün boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamıyor.


Ekili arazinin boşaltılması ise hasat sonuna bırakılıyor. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı durumlarda kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, arazinin boşaltılmasını talep edebiliyor. 

Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com