18 / 05 / 2024

Kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır?

Kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır?

Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen kat maliklerinin riskli konutunda kiracı olması halinde, kiracının kendisine verilen süre içerisinde evi boşaltması gerekiyor. Peki kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır? diyorsanız işte yanıtı...


Kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır?

6306 kanun esasları gereğince kentsel dönüşüm, bir kentte var olan yapı bozukluklarının giderilmesi ve daha refah ve daha güvenli bir yaşam alanının oluşabilmesi için kent genelinde yapılan dönüşüm çalışmaları olarak ifade ediliyor.


Riskli olarak ilan edilen bölgelerde yer alan ve risk kapsamında yer alan ekonomik ömürlerini tamamlamış ve depremden dolayı hasar görmüş  yapılar yıkılarak, yerine sağlam binalar inşa ediliyor.  


Yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniyor. 


Kentsel dönüşüm uygulamasından faydalanmak isteyen kat maliklerinin riskli taşınmazda kiracı olması halinde, kiracının kendisine verilen süre içerisinde evden çıkması gerekiyor. Peki kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır? diyorsanız işte yanıtı...


Kiracıların, riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engellemesi durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunululabiliyor.


Kanunen riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri durdurulabiliyor. Burada temel amaç, vatandaşın mağdur olması değil, tam aksine can güvenliği bakımından, vatandaşın riskli olan bir binada oturmasına engel olmak olarak ifade ediliyor.

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı 2016 ne kadar?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com