27 / 03 / 2023

Kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?

Kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?

Kentsel dönüşüm adı altında riskli alanlarda yer alan riskli yapılar tespit edilerek yıkılıyor ve yönetmeliğe uygun yeni binalar inşaa ediliyor.Peki kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?


Kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı olarak ifade ediliyor.Bu yapılar kentsel dönüşüm projesine dahil edilebiliyor.Peki kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?


Kentsel dönüşüme, yaşadığı yapının riskli olduğunu düşünen herkes müracaat edebiliyor. Bunun için öncelikle lisanslı kuruluşlara başvuru yapılara yapının riskli olup olmadığı belirleniyor.Yapılan incelemere göre binaın riskli olarak tespit edilmesi halinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor. 


Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen binaların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliyor.


Riskli yapıların 60 günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol ediliyor ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve 30 günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunuluyor. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması durumunda, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılıyor veya yaptırılıyor.

Kentsel dönüşüme nasıl müracaat edilir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com