13 / 06 / 2024

Ortaklığın giderilmesi davası için dilekçe örneği!

 Ortaklığın giderilmesi davası için dilekçe örneği!

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde bir dilekçe ile açılıyor. İşte ortaklığın giderilmesi davası için dilekçe örneği...


Ortaklığın giderilmesi davası için dilekçe örneği!

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılan dava ortaklığın giderilmesi davası olarak karşımıza çıkıyor.


İzale-i şuyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davasını hissedarlardan biri açabiliyor. Bu dava diğer hissedarlara karşı açılıyor.Davalı durumunda olan ortakların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


Dava, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde bir dilekçeyle açılıyor.İşte ortaklığın giderilmesi davası için dilekçe örneği...


Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2016...


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-


KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 


2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.


3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…


Davacı Vekili

Av

Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com