20 / 07 / 2024

Site yönetimi karar defteri noter tasdiki!

Site yönetimi karar defteri noter tasdiki!

Kat malikleri arasından seçilen site yönetimi, toplantıda alınan kararları deftere kaydetmesi gerekiyor.Peki site yönetimi karar defteri noter tasdiki gerekir mi? İşte site yönetimi karar defteri noter tasdiki..


Site yönetimi karar defteri noter tasdiki!

Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereği sekiz ya da daha fazla bağımsız bölüm olan yapılarda yönetim olması zorunlu oluyor.Kanuna göre kat malikleri kurul toplantısı  yılda en bir kez yapılması gerekiyor. Bu toplantılarda karar alabilmek için yeter sayısına ulaşmak gerekiyor.


Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanıyor ve kurul oy çokluğuyla karar veriyor. 


Düzenlenen kat malikleri genel kurul toplantılarına, kat maliklerinin katılması gerekiyor. Site yönetimi toplantılarında  konuşulan her konunun, kat maliklerinin görüşleri ve fikirlerini site yöneticisinin toplantı tutanağına işleniyor.


Bunun dışında kat malikleri tarafından alınan kararların genel kurul karar defterine kaydedilmesi gerekiyor.Peki site yönetimi karar defteri noter tasdiki gerekir mi?


Site yönetimi karar defterinin noterde tasdik edilmesi gerekiyor. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılıyor, toplantıda bulunan bütün kat malikleri tarafından imzalanması gerekiyor. Karara aykırı oy verenler ise bu aykırılığın sebebini belirterek imza atması gerekiyor.

Site yönetiminde kaç kişi olur?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com