Tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?


Tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?

Tapu işlemlerini kişi kendisi bizzat halledebildiği gibi vekalet vererekte halledebiliyor.Peki tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?Tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?

Taşınmaz mallara ait tüm işlemler tapu dairelerinde yapılıyor.Tapu dairesinde yapılacak işlemler için ilk olarak randevu alınması,daha sonra gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının yatırılması gerekiyor.


Tapu işlerini kişi kendisi halledebildiği gibi vekalet verdiği kişi de halledebiliyor.Çünkü işleri yoğun olanlar, vakit bulamayanlar, sağlık durumu nedeniyle tapu dairesine gidemeyebiliyor.


Vekalet işlemi için belli oranlarda ücret ödenmesi gerekiyor.2015 yılında uygulanan vekaletname ücretleri ise aşağıda yer alıyor:


Normal vekaletin ücreti 46,57 TL’dir.

İmza sirküleri vekaleti: 33.27 TL.

Araç satış vekaleti: 62,62 TL.

Diploma tasdik ücreti: 27,02 TL.


Tapu işlemi için vekalet verirken bazı hususlara dikkaet edilmesi gerekiyor.Peki tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?


Tapuda vekalet verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:


- Satışa konu olan taşınmaz ile ilgili vekalet verilen kişiye hangi konularda yetki verildiğini bilmek, 


- Vekaletname süresi, işlem mahalli ve şartını belirlemek, 


-Vekalet verilen yer ve vekalet sınırlarını yazılı hale getirmek,


-Vekilin azli durumunda, bu durumu Tapu Müdürlüğü'ne bildirmek,


-Vekaletnamenin yetkili merciler tarafından düzenlenmesi, 


-Yurt dışında düzenlenmiş bulunan vekâletnamelerin, düzenleyen merci veya tasdik merciinin imza ve mührünün tasdiki, ancak vekâletnamenin içeriği tanzim şekli ile yetkilinin imza ve mühründe tereddüt edilmesi halinde Bölge Müdürlüğü aracı ile merkeze intikali sağlanmalı, 


-Vekaletnamelerin, nüfus hüviyet cüzdanı yada pasaporta göre düzenlenmiş olması, 


-Şartlı vekâletnamelerde, söz konusu şartlara uygun hareket edilip edilmediği, İşlem konusu edilen taşınmaz vekâletnamede belirtilmiş ise, taşınmazla ilgili detaylı bilginin varlığı (ada, parsel, mahalle, mevki vs.) kontrol edilmeli,


-Vekâletname yabancı dilden çevrilmiş ise, noterce aslına uygunluğunun tasdik edilmesi, 


-Umumi vekâletname ile gayrimenkul satışı için özel yetki gerektiği ve vekaletnamenin fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi,


-Vekaletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarihin karşılaştırılması, 


-Sonradan edinilecek taşınmazların satışı konusunda yetki verilmek isteniyorsa bu yetkinin vekaletnamelerde açıklıkla belirtilmesidir.

Tapu için vekaletname örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comTapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir , tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmeli , tapu işlemi için vekalet nasıl verilir , vekalet verirken nelere dikkat etmeli , tapuda vekalet verirken dikkat edilecek 3 nokta , vekaletle tapu nasıl alınır ,