22 / 03 / 2023

2b arazileri satışı nasıl olacak?

 2b arazileri satışı nasıl olacak?

2b arazileri, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, ıslah edilemeyen araziler olarak karşımıza çıkıyor.Peki 2b arazileri satışı nasıl olacak?


2b arazileri satışı nasıl olacak?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2b arazileri deniyor.


Bu araziler rantı yüksek illerde bulunuyor. "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak ifade ediliyor.Peki 2b arazileri satışı nasıl olacak? diyorsanız işte yanıtı..


2b arazilerinde su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında alan bulunuyor. 2b arazisi satın alabilmek için belirlenen süre zarfı içerisinde il müdürlüklerine ya da deftarlıklara başvuru yapılıyor.


2b arazisi satın almak için belirlenen süre içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.  


2b satış işlemleri, 01/05/2010 tarihinden itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılıyor.  Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği süreden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor.

2b araziler nedir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com