27 / 03 / 2023

Kentsel dönüşüm başvuru evrakları nelerdir?

Kentsel dönüşüm başvuru evrakları nelerdir?

Kentsel dönüşümde riskli yapı tespiti için ise idarece belirlenmiş kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ve gerekli evraklarla başvuru yapmak gerekiyor. Peki kentsel dönüşüm başvuru evrakları nelerdir?


Kentsel dönüşüm başvuru evrakları nelerdir?

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları Kentsel Dönüşüm Kanunun'da ele alınıyor.


Kentsel dönüşümden faydalanabilmek için yapının riskli olarak tespit edilmesi şartı bulunuyor. Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılıyor ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildiriliyor. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebiliyor. 


Kentsel dönüşümde riskli yapı tespiti için ise idarece belirlenmiş kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ve gerekli evraklarla başvuru yapmak gerekiyor.Peki kentsel dönüşüm başvuru evrakları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı..


Kentsel dönüşüm başvuru evrakları şu şekilde sıralanıyor;


*Tapu Fotokopisi 

*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

*Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

*Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

*Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı) 

*Vekaletname 

*Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz edilir mi?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com