Vekaletnamenin iptali nasıl olur?


 Vekaletnamenin iptali nasıl olur?

Tapu işlemini kişinin kendisinin dışında bir başkasının gerçekleştirmesi için vekaletname veriliyor.Peki vekaletnamenin iptali nasıl olur?Vekaletname nasıl iptal edilir?Vekaletnamenin iptali nasıl olur?

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabiliyor. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşme oluyor.


Tapu işlemleri için verilen vekaletnamelerde dikkat edilmesi gereken husular bulunuyor.Bu hususlar:


-Yetkili makamlarda düzenlenmiş olması,

-Düzenleme şeklinde olması,

-Vekâlet verenin fotoğrafı bulunması,

-Kimlik tespitinin nüfus cüzdanı veya pasaport ile yapılmış olması,

-İşleme yetkisinin tam olması gerekiyor.


Taşınmaz mallarla ilgili vekaletnamelerde gayrimenkulün bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmesi gerekiyor. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname hazırlanmadan önce derlenmesinde yarar bulunuyor. Ayrıca, işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırıyor.


Peki "vekaletnamenin iptali nasıl olur?Vekaletname nasıl iptal edilir?" diyorsanız işte yanıtı..


Tapu iptali ve tescil davaları, mirasçılardan mal kaçırma gayreti içerisinde olan miras bırakan veya diğer mirasçıların hukuka aykırı eylemlerinin ortadan kaldırılması için aleyhine işlem yapılan mirasçılar tarafından açılan davalar oluyor.


Bu davanın davacısı, yasal miras hakkının hukuka aykırı olarak ihlal edildiğinden bahisle miras payının adına tescilini talep ediyor.

Tapu vekalet ücreti 2015!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Vekaletnamenin iptali nasıl olur , vekaletname nasıl iptal edilir , Vekaletnamenin iptali , vekaletnamenin iptal edilmesi , vekaletnamenin iptali davası , vekaletin iptali nasıl olur ,